Semalt zdieľa najlepšiu službu extrakcie webových údajov

PromptCloud je spoločnosť na získavanie webových údajov, ktorá využíva model DaaS na získavanie užitočných údajov z cieľových webových stránok. PromptCloud obsahuje dobre nastavenú infraštruktúru a nástroje, ktoré sa používajú na doručovanie vášho obsahu vo formátoch ako CSV, JSON a XML.

Prečo PromptCloud?

PromptCloud je dokonalé riešenie na extrahovanie veľkého množstva údajov z webových stránok. Veľa prístupov sa používa na zoškrabanie webových stránok a stránok. S týmto poskytovateľom služieb extrakcie údajov môžete zoškrabať cieľové webové stránky bez obmedzenia.

Extrakcia webových údajov je úloha pre domácich majstrov, ktorá zahŕňa vytiahnutie údajov z webových stránok. Ak však váš projekt vyžaduje extrahovanie obrovského množstva informácií z dynamických webových stránok, najvýhodnejšou možnosťou je najať poskytovateľa služieb. PromptCloud ponúka potenciálnym klientom výhody, ako napríklad:

  • Zákaznícka podpora na plný úväzok
  • Monitorovanie cieľových webových stránok
  • Plne spravovaná služba extrakcie webových údajov

Ako PromptCloud funguje

Tento poskytovateľ služieb extrakcie údajov funguje tak, že na cieľovej webovej stránke nastaví prehľadávače, vyčistí zoškrabané údaje a nakoniec ich dodá klientom v použiteľných formátoch. Po vykonaní platby začne technický tím PromptCloud získavať informácie z cieľových webových stránok pomocou vašej zvolenej frekvencie, spôsobu a formulárov.

PromptCloud používa model DaaS na zoškrabovanie a doručenie obsahu klientom. Počas celého procesu stierania webu budú vaše jediné príspevky uvádzať frekvenciu, v ktorej sa budú údaje extrahovať, dátové polia, ktoré sa majú zoškrabať, a cieľové webové stránky. Vo väčšine prípadov tento poskytovateľ služieb extrakcie údajov používa FTP, Amazon S3 a API na doručovanie poškriabaného obsahu klientom.

Aplikácie extrakcie webových údajov

PromptCloud sa používa v rôznych oblastiach a aplikáciách. Extrakcia webových údajov sa väčšinou používa na získavanie údajov na účely monitorovania značky a obchodných informácií. Tu sú ďalšie významné aplikácie extrakcie webových údajov.

Prieskum trhu

Prieskum trhu je oblasť, ktorá sa spolieha na veľké množstvo údajov na účely spoľahlivosti. Pomocou PromptCloud môžete ľahko extrahovať presné a čisté údaje pre svoje projekty analýzy trhu.

Porovnanie cien

Ak chcete uspieť v súčasnom odvetví online a internetového marketingu, musíte mať prístup k dátovým kanálom od vašich najlepších konkurentov. Ak pracujete na analýze informačných kanálov vašich konkurentov, PromptCloud je poskytovateľ služieb, ktorý treba zvážiť.

Monitorovanie značky

Obrázok značky hovorí všetko o vašej spoločnosti. Potrebujete presvedčivý imidž značky, aby ste uspeli na dnešných konkurenčných obchodných trhoch. Použite stieracie služby PromptCloud na sledovanie vašej webovej prítomnosti a názorov klientov na vaše produkty.

katalogizácia

Získavanie kategórií produktov z portálov elektronického obchodu môže byť ťažkopádnou úlohou. PromptCloud umožňuje prístup k údajom o výrobkoch z portálov elektronického obchodu vrátane správnych obrázkov, ktoré sa majú použiť pri katalogizácii.

Analýza sentimentu

Analýza sentimentu sa opiera o extrakciu užitočných údajov z platforiem sociálnych médií, ako sú Twitter. PromptCloud umožňuje prístup k názorom z verejných fór, ako sú recenzie a blogy, a porozumieť názoru klientov na vaše produkty.

V súčasnosti sa údaje stali základným nástrojom pri obchodných rozhodnutiach. Majitelia firiem a marketingoví konzultanti sa spoliehajú na údaje z webu pre analýzu a obchodné spravodajstvo. Tu prichádza PromptCloud. PromptCloud pozostáva z dynamických funkcií automatizácie, ktoré umožňujú poskytovateľovi služieb poskytovať presné a dobre štruktúrované údaje. Najmite poskytovateľa služieb PromptCloud a posúvajte svoje skúsenosti so stieraním webu na ďalšiu úroveň.

mass gmail